Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 7: Pokyny pro instalaci, kontrolu, údržbu a provoz

Kontrola

Kontroly musí být základem pro údržbu a opravy.
 
Kontrola po instalaci
kontrola obvykle prováděná před otevřením dětského hřiště pro veřejné použití, určená k posouzení jeho zařízení a jeho prostředí z hlediska celkové úrovně bezpečnosti na dětském hřišti;
 
Běžná vizuální kontrola
kontrola určená ke zjištění zřejmých zdrojů nebezpečí, které mohou být způsobeny obvvklým používáním, vandalizmem nebo povětrnostními podmínkami, s četností určenou provozovatelem;
 
Provozní kontrola
kontrola, podrobnější než běžná vizuální kontrola, ověřující funkci a stabilitu zařízení;
Tato kontrola musí být provedena v intervalu od 1 do 3 měsíců, nebo podle pokynů výrobce/v pokynech výrobce. Četnost závisí na množství a intenzitě v místě použití a na životnosti zařízení.
 
Roční hlavní kontrola
kontrola se provádí za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a herních povrchů;
např. prokázáním shody s odpovídající částí (částmi) EN 1176, a/nebo posouzením rizik, rovněž při jakýchkoliv změnách provedených na základě přijatých bezpečnostních opatření, povětrnostních vlivů, známek hniloby nebo koroze a jakýchkoli změnách úrovně bezpečnosti zařízení nebo povrchu plynoucích z provedených oprav nebo dodatečně přidaných nebo vyměněných částí.
 
Zařízení musí být kontrolováno odborně způsobilými osobami (viz CEN/TR 17207 nebo národní předpisy/normy pro získání úrovně odborné způsobilosti).

Pracovníci provádějící kontrolu

Roční hlavní kontrolu nebo kontrolu po instalaci provádí nezávislá osoba, tj. odborně způsobilá osoba, která se přímo nepodílela na instalaci a neodpovídá za případné opravy nebo provozní výdaje ( viz CEN/TR 17207: 2018 Kodex chování ).

 1. Nezávazná objednávka služeb
 2. Jméno a příjmení(*)
  Neplatný Vstup
 3. Telefon(*)
  Invalid Input
 4. E-mail
  Neplatný Vstup
 5. Služba(*)

  Neplatný vstup
 6. Příloha
  Invalid Input
 7. Zpráva
  Neplatný Vstup
 8. (*)
  Neplatný vstup
 9. Neplatný vstup

 

POMÁHÁME PROVOZOVATELŮM ZAJISŤOVAT

BEZPEČNÝ PROVOZ HERNÍCH A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍCH

JIŽ 30 LET !

 

Státem ČR jmenovaný soudní znalec pro obor „bezpečnost dětských a sportovních hřišť, tělocvičen a sportovišť“

Držitel personálního
certifikátu od České
společnosti pro jakost
v akreditovaném systému ČIA

komora soudnách znalců

Členka komory
soudních znalců

Předsedkyně komory
SOTKVO

Členka
Hospodářské komory

Auditorka značky kvality
ověřený provoz
hřiště-sportoviště-tělocvična