Častá rizika zjištěná kontrolami u herních a sportovních prvků

 

Výše zjištěné závady odporují požadavkům technických norem a přináší uživatelům často vysoká i fatální rizika úrazu. Jedná se především o montážní závady či chybné umístění prvků. Setkáváme se i s výrobními závadami.

 

Je proto velmi důležité provedení kontroly po instalaci (vstupní kontroly) a roční hlavní kontroly NEZÁVISLOU OSOBOU S ODBORNOU ZPŮSOBILOSTÍ v oboru herních a sportovních zařízení.

K tomu vydala řada resortů svá podporující stanoviska v rámci Metodických informací a doporučení viz Legislativa – předpisová základna. V tomto roce již i ČSN EN 1176-7 : 2020 Pokyny pro instalaci, kontrolu, údržbu a provoz požaduje pro roční hlavní kontrolu nebo kontrolu po instalaci provedení nezávislá osobou, tj. odborně způsobilou osobou, která se přímo nepodílela na instalaci a neodpovídá za případné opravy nebo provozní výdaje (viz CEN/TR 17207:2018 kodex chování).

 

Více informací a definování nezávislých kontrol Radou České kvality
viz. rubrika NEZÁVISLÉ INSPEKCE
 1. Nezávazná objednávka služeb
 2. Jméno a příjmení(*)
  Neplatný Vstup
 3. Telefon(*)
  Invalid Input
 4. E-mail
  Neplatný Vstup
 5. Služba(*)

  Neplatný vstup
 6. Příloha
  Invalid Input
 7. Zpráva
  Neplatný Vstup
 8. (*)
  Neplatný vstup
 9. Neplatný vstup

 

POMÁHÁME PROVOZOVATELŮM ZAJISŤOVAT

BEZPEČNÝ PROVOZ HERNÍCH A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍCH

JIŽ 30 LET !

 

Státem ČR jmenovaný soudní znalec pro obor „bezpečnost dětských a sportovních hřišť, tělocvičen a sportovišť“

Držitel personálního
certifikátu od České
společnosti pro jakost
v akreditovaném systému ČIA

komora soudnách znalců

Členka komory
soudních znalců

Předsedkyně komory
SOTKVO

Členka
Hospodářské komory

Auditorka značky kvality
ověřený provoz
hřiště-sportoviště-tělocvična